Rapport over blurring in Europa

Hoe gaan andere Europese landen om met blurring - het verkopen van alcohol in bijvoorbeeld kledingzaken, kapsalons of boekhandels? Het Trimbos-instituut zocht het uit in opdracht van het Ministerie van VWS.

Opvallende verschillen tussen landen met weinig restricties en landen met veel restricties

In het onderzoek zijn experts uit negen Europese landen geraadpleegd over de wetgeving en beschikbaarheid van alcohol in hun land. Hieruit bleek dat er duidelijke verschillen zijn tussen landen met beperkte wettelijke restricties voor de verkoop van alcohol en landen met strenge restricties. Zo is er een verschil waarneembaar in het aantal en type verkooppunten, de ervaren beschikbaarheid van alcohol en in de alcoholconsumptie per persoon. Ook valt op dat de meeste landen met weinig restricties voor alcoholverkoop zich bewegen richting meer restricties, terwijl landen met strenge restricties dit zo proberen te houden.

Bron: Lees verder Blurring Nader bekeken: een Europese verkenning Gepubliceerd op: 07-12-2016