Rapportage VNG over pilot blurring

VNG wil in overleg met de staatssecretaris om richting de modernisering van de wet samen op te trekken. VNG: "Gemeenten willen zich inspannen om de handhaving verder te verbeteren. Andersom hebben gemeenten praktijkervaring die de nieuwe wetgeving handhaafbaar kan maken. Een goede wet is immers gebaat bij goede handhaving en andersom. Gemeenten ervaren veel knelpunten bij de uitvoering van de bepalingen die alcoholverstrekking vanuit sociaaleconomisch oogpunt regelen. Het strikte onderscheid tussen horeca, slijterijen en detailhandel werkt verstarrend en sluit niet meer aan bij de maatschappelijke ontwikkeling. De aan dit onderzoek parallel lopende “pilot mengvormen winkel/horeca” gaat hier nader op in. Zie voor de laatste stand van zaken over de pilot het rapport van onderzoeksbureau Berenschot.'

Bron: Lees verder en rapportage op VNG.nl Gepubliceerd op: 14-02-2017