STAD-lab informatiebijeenkomst: welke gemeenten sluiten aan?

STAD is een kosteneffectieve community-aanpak in Stockholm (Zweden) die ontwikkeld is om binge drinken en alcohol gerelateerde problemen in het uitgaansleven tegen te gaan. De aanpak zet in op drie factoren tegelijk: beperken van de beschikbaarheid van alcohol door training van barpersoneel, handhaving en toezicht, en beïnvloeden van de heersende sociale norm. Meer info over STAD.

De komende drie jaar zal gekeken worden hoe dit in Zweden succesvolle project elders in Europa geïmplementeerd kan worden. Het Trimbos-instituut is daar voor Nederland bij betrokken.

Gebleken is dat er buiten het EU project om ook bij andere regio’s en gemeenten belangstelling bestaat voor de STAD aanpak. Op 11 oktober van 10 tot 13 uur organiseert het Trimbos-instituut daarom een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. In deze STAD-lab bijeenkomst onderzoeken we hoe elementen van de STAD-aanpak aansluiten op de lokale behoeften en hoe deze geïmplementeerd zouden kunnen worden. Naast informatie over het STAD gedachtengoed, de ervaringen en effecten, en de kansen in Nederland zal tijdens de bijeenkomst dan ook met de deelnemers van gedachten worden gewisseld over mogelijke STAD-lab projecten in hun gemeente en de wijze van financiering.

Uitgenodigd zijn gemeenten (beleidsmedewerkers volksgezondheid en handhaving), GGD-en en instellingen voor verslavingszorg. Het heeft de voorkeur als uit gemeenten beide beleidsmedewerkers aanwezig zijn. Meer informatie en aanmelding: Aukje Sannen (of - tussen 1 september en 26 september - Joost Mulder).

Gepubliceerd op: 25-08-2016