Alcoholvrij en Nix18

Door het verhogen van de leeftijdsgrens is voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar het uitgaan veranderd. Met name voor de 16- en 17-jarigen die eerst wel mochten drinken en nu niet meer. Het afgelopen jaar zijn veel leuke initiatieven ontstaan om deze jongeren een alternatief te bieden en te voorkomen dat ze zich terugtrekken om, buiten het zicht van ouders en andere toezichthouders, te experimenteren met alcohol en drugs. In deze inspiratiesheet en met het nieuwe receptenboek Happy Drinks van Nix, delen we deze ervaringen uit het eerste campagnejaar van NIX18 en geven we praktische tips over hoe we samen de norm kunnen versterken.
 
Rode draad in de initiatieven is het aanbieden van alcoholvrij en nieuwe en spannende ervaringen. Er is veel aandacht voor alternatieven en het laten zien dat alcoholvrij prima samen gaat met een gave tijd. Daarnaast hebben jongeren ook behoefte aan nieuwe, spannende ervaringen en is het voor initiatiefnemers een uitdaging om uitgaansfaciliteiten te creëren die inspelen op die behoeften. Met tips en ideeen voor schoolfeesten, het uitgaanscircuit en evenementen.
 
Download het nieuwe receptenboek Happy Drinks van Nix (pdf)
Gepubliceerd op: 14-02-2015