Blurring bekeken: geen goed idee

Wat is blurring
Blurring (letterlijk onduidelijk maken, vervagen, maar ook benevelen) staat voor het vermengen van horeca, detailhandel en dienstverlening. Denk aan een kapper die een drankje wil schenken of een slijterij die een wijn- en spijsproeverij organiseert. Uit bedrijfseconomisch oogpunt wordt dit interessant gevonden, het zou leegstand tegen gaan en klanten binden.

DHW: blurring niet toegestaan
De Drank- en Horecawet (DHW) en de gemeentelijke bestemmingsplannen vormen de wettelijke kaders waaraan de blurring concepten getoetst moeten worden. De DHW is echter duidelijk: blurring met alcohol op andere dan wettelijke toegestane verkooppunten kan niet. De DHW, een volksgezondheidswet, is bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. De wet doet dit bijvoorbeeld door het aantal bedrijven dat alcohol mag verkopen te beperken en eisen te stellen aan de verkoop om verantwoorde verstrekking te garanderen.

VNG start blurring-pilot, staatssecretaris VWS is tegen
De VNG is desondanks een pilot gestart waarin 50 gemeenten experimenteren met blurring. Staatsecretaris van Rijn van VWS riep naar aanleiding van Kamervragen de VNG op de pilot in deze vorm te stoppen. De belangen van de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid en bescherming van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van alcohol staan wat hem betreft voorop. En bovendien is het experiment in strijd met de DHW. De VNG pilot loopt tot eind 2016 en de resultaten zouden meegnomen moeten worden in de evaluatie van de DHW.

Trimbos: Blurring schaadt volksgezondheid
Ook STAP, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, het Trimbos-instituut en GGD/GHOR Nederland zijn kritisch over de VNG-pilot. Het Trimbos-instituut adviseert lokale beleidsmakers en gezondheidsprofessionals niet mee te werken aan de pilot, onder meer omdat door blurring de beschikbaarheid van alcohol toeneemt en daarmee de kans op problematisch alcoholgebruik. Ook draagt het de impliciete norm uit dat alcohol overal bij hoort, Lees hier het hele advies.

Bluring houdt niet stand in de rechtzaal
Dinsdag 13 juli 2016 deed de rechter uitspraak in een kort geding dat de SlijtersUnie had aangespannen tegen de VNG vanwege de blurring pilot. De rechter oordeelde dat de VNG de gemeenten die aan de pilot deelnemen niet hoeft op te roepen daarmee te stoppen. De uitspraak betekent dus niet dat blurring nu is toegestaan. Maar wie bezwaar wil maken tegen de pilots (waarmee de DHW wordt overtreden) moet volgens de rechter bij de individuele gemeenten zijn. Daarop heeft de SlijterUnie in juli de gemeente Nieuwegein voor het gerecht daagt. Deze gemeente staat 13 niet horeca-ondernemers toe per klant twee alcoholische consumpties te verkopen. De rechter heeft geoordeeld dat de pilot in strijd is met de wet.

Lees meer

Zie ook: Trimbos waarschuwt voor gevolgen blurring

 

Gepubliceerd op: 20-01-2016