Campagne NIX18

Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en tabak omhoog gegaan van 16 naar 18 jaar én zijn jongeren onder de 18 die op voor het publiek toegankelijke plaatsen (zoals op straat, in parken en in het café) alcohol in het bezit hebben strafbaar. Ze kunnen een boete krijgen.

Met de campagne NIX18 wil het Ministerie van VWS samen met een groot aantal andere partijen, de sociale norm versterken 'dat het normaal is als je voor je 18e niet drinkt en niet rookt'. Een norm versterken heeft een aantal jaren nodig en NIX18 zal daarom een meerjarig massamediaal communicatietraject zijn (5 tot 10 jaar). NIX18 zet in op het bereiken van de omgeving van jongeren en in tweede instantie het bereiken van jongeren zelf. Met een gevarieerde mix van middelen geschikt voor verschillende settings, verschillende doelgroepen en gericht op meerdere bijzondere momenten in het jaar.

Het Trimbos-instituut ondersteunt lokaal/regionaal werkende professionals van GGD, verslavingszorg en projectleiders alcoholmatiging of beleidsmedewerkers van gemeenten met een website, toolkitmiddelen en op verzoek een advies-op-maat of assistentie ter plekke om aandacht voor de campagne te bevorderen en aan te sluiten met lokale/regionale initiatieven.

Meer informatie:
Gepubliceerd op: 28-07-2014