De Drank- en Horecawet

Om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan, is sinds 1 januari 2013 de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) van kracht. De wet is in 2014 nog aangescherpt. De overheid wil meer doen om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan en gaf de gemeente daartoe meer instrumenten in handen.

Belangrijke bepalingen in de DHW:

 1. Decentralisatie van het toezicht
  De burgemeester is sinds 1 januari 2013 belast met de uitvoering van de DHW en kan gemeentelijke toezichthouders aanwijzen voor lokaal toezicht
 2. Leeftijdsgrens 18 jaar
  Per 1 januari 2014 geldt er één leeftijdsgrens van 18 jaar, zowel voor de verkoop van zwak alcoholhoudende drank als voor sterke drank. Tevens zijn jongeren onder de 18 strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte.
 3. Preventie- en handhavingsplan
  Gemeenten zijn sinds juli 2014 verplicht om een preventie- en handhavingsplan te hebben vastgesteld. In dit plan staat omschreven op welke wijze de alcoholpreventie en -handhaving vorm zullen krijgen en welke resultaten minimaal behaald moeten worden.
 4. Sanctie detailhandel (three strikes out)
  Als een winkelier drie keer in één jaar het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 overtreedt, kan de burgemeester de winkelier het recht om alcohol te verkopen voor een bepaalde periode ontnemen.
 5. Nieuwe verordenende bevoegdheden gemeenteraden
  Toegangsleeftijden koppelen aan sluitingstijden in de horeca.
  Regulering prijsacties zoals happy hours of stuntprijzen.
 6. Vereenvoudiging vergunningstelsel
  Het vergunningstelsel is op een aantal punten vereenvoudigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op: de mogelijkheid tot schorsing, het melden van nieuwe leidinggevenden, de Verklaring Sociale Hygiëne en jaarlijks terugkerende feesten.
 7. Nieuwe regels paracommerciële horeca
  Gemeenten zijn sinds 1 januari 2014 verplicht paracommercialisme (denk aan alcoholschenkende sportverenigingen, club- en buurthuizen, kerkgenootschappen en studentenverenigingen) te  reguleren bij verordening.  

Meer informatie

 • Titel: Drank- en Horecawet
 • Uitgave: Rijksoverheid - Ministeries van VWS, Economische Zaken, Sociale zaken en Justitie
 • Verkrijgbaarheid: Download de tekst van de Drank- en Horecawet

Zie ook:

Gepubliceerd op: 07-02-2018