Instructie Verantwoord Alcoholschenken

De nieuwe Drank- en Horecawet stelt verenigingen die alcohol schenken verplicht om over gekwalificeerd barpersoneel te beschikken. Dat betekent dat tijdens de openingstijden van de bar altijd een leidinggevende of een gekwalificeerd barvrijwilliger aanwezig is. Om verenigingen te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe regels is de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) ontwikkeld. Verenigingen die met IVA aan de slag willen gaan, kunnen hiervoor een speciale training volgen. 

Doel
Doel van de IVA-training is om de kennis van niet-professionele barmedewerkers te vergroten. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: feiten over alcohol, omgaan met riskant alcoholgebruik, relevante wetgeveving, alcoholgebruik door jongeren en het voorkomen van incidenten. 

Doelgroep
Alle barmedewerkers (betaalde krachten en vrijwilligs) en hun leidinggevenden die een aantal keren per jaar tot wekelijks achter de bar staan in de zogenaamde paracommerciële horeca. Daaronder vallen bijvoorbeeld sportverenigingen, studentenverenigingen en sociaal-culturele accommodaties.

Integrale aanpak
De IVA stelt barmedewerkers in de paracommerciële horeca in staat om riskant alcoholgebruik in de vereniging te verminderen. Dit draagt zowel bij aan het voorkomen van overlast en ongewenst gedrag van de gasten, als aan verkeersveiligheid en gezondheid.

Kosten en benodigde capaciteit
De regionale instellingen voor verslavingszorg kunnen meer informatie geven over kosten en locatie. Een IVA-training neemt maximaal 2,5 tot 3 uur in beslag. Er is een trainersmap ontwikkeld met een gedetailleerd draaiboek voor de IVA-training. Deze is beschikbaar voor gekwalificeerde IVA-trainers.

Projectwebsites
Wilt u zelf IVA-trainer worden? Kijk op website Trimbos.nl, voor informatie over de train-de-trainer

Auteur(s) en contactgegevens:
De IVA is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS.

Neem voor meer informatie contact op met het trainingsbureau van het Trimbos-instituut, trainingsbureau@trimbos.nl

Gepubliceerd op: 30-04-2014