Effectevaluatie Halstraf Alcohol, 2e factsheet voor de politie

Effectevaluatie van Haltstraf Alcohol. De Halstraf Alcohol is een interventie voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die onder invloed van alcohol een Haltwaardig delict gepleegd hebben. 

Doel
Het doel van de effectevaluatie is om te kijken of de Haltstraf Alcohol daadwerkelijk aan de beschreven doelstellingen voldoet:.

  • het ontwikkelen van meer kennis over de effecten van alcohol
  • het ontwikkelen van een betere attitude ten opzichte van alcohol
  • het bevorderen van minder drinkgedrag
  • het bevorderen van minder delict gedrag

Doelgroep
Factsheet voor de politie.

Bij de Haltstraf Alcohol snijdt het mes aan twee kanten: veiligheid en gezondheid. De inzet is zowel gericht op het alcoholgebruik, als op het opdraaien voor de consequenties van overlastgevend gedrag. Verschillende partijen uit veiligheids- en gezondheidshoek werken samen bij deze aanpak: gemeente, politie, halt, OM, instelling voor verslavingszorg.

Bestelinformatie

  • Titel: Effectevaluatie Haltstraf Alcohol, 2de factsheet voor de politie
  • Auteurs: Jos Kuppens, Bureau Beke; Rob  Bovens, Trimbos-instituut
  • Uitgave: Bureau Halt, Arnhem, voorjaar 2013
  • Verkrijgbaarheid: download

Zie ook Effectevaluatie leerstraf Halt-straf Alcohol februari 2015

Gepubliceerd op: 30-04-2014