Eyes on Ages: rapport over naleving leeftijdsgrenzen in EU

De Europese studie Eyes on Ages (rapport en casestudy), van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie en richt  zich op de wetgeving en naleving van  de leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop.

De naleving van de leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop is voor veel Europese landen een probleem. In Nederland slaagt gemiddeld 28 % van de jongeren onder de 18 jaar erin om alcohol te kopen. Daarmee behoort Nederland samen met Polen (23 %) en Estland (24 %) tot de landen met de laagste nalevingscores.

De nalevingscijfers in Europa lopen uiteen van 23 procent tot 93 procent. Het best scoort Zweden met een nalevingspercentage van 93 procent in de staatswinkels. De nalevingscijfers zijn gebaseerd op onderzoek met inzet van mysteryshoppers. In de meeste landen is het onderzoek representatief voor het gehele land.

Aanbevelingen uit het rapport

 • Stel de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol gelijk in alle Europese landen
 • Introduceer een effectief systeem voor het controleren van de leeftijd
 • Er is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van handhaving
 • Combineer goede strategieën met goede praktijkvoorbeelden
 • Legaliseer het gebruik van mysteryshoppers 
 • Blijf netwerken en samenwerking binnen de Europese landen

Good practices

In de casestudy staan enkele praktijkvoorbeelden beschreven. Zo blijkt dat de Zweedse aanpak van alcoholgerelateerd geweld, openbare dronkenschap en de verkoop aan minderjarigen zeer effectief is. Zweden zet met het zogenaamde STAD project sinds 1996 actief in op de drie elementen: training van barpersoneel en portiers, intensieve handhaving door de politie en het creëren van steun voor de aanpak bij het publiek.

Het resultaat is een significante daling van het aantal geweldsmisdrijven en een stijging van de naleving door verkopers van zowel de leeftijdsgrenzen (55 procent in 1996 naar 92 procent in 2007) als het doorschenkverbod (5 procent in 1996 naar 70 procent in 2001). Interessant is dat het project zeer kosteneffectief is: elke geïnvesteerde euro leidde tot een vermindering van sociale kosten.

Bestelinformatie

 • Titel:
  • Rapport: Eyes on ages. A research on alcohol age limit policies in European Member Stes. Legislation, enforcement and research.
  • Case Study: Case Study Report Eyes on Ages. Good practices to enhance the compliance with minimum age limits for selling and serving alcoholic beverages in EU Member States.
 • Auteurs:drs J. Mulder, J. de Greeff MSC
 • Uitgave:STAP (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) July 2013
 • Verkrijgbaarheid: download: Rapport, Casestudy
Gepubliceerd op: 30-04-2014