Impuls samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

Preventie in het zorgstelsel. Overal in het land zijn gemeenten en zorgverzekeraars aan de slag om burgers en verzekerden gezond(er) te houden en gezondheidsverschillen te verminderen. Hiervoor is samenwerken aan preventieactiviteiten voor risicogroepen van groot belang. Gezondere burgers en cliënten, meer participatie, een groter welbevinden, mogelijke besparingen op zorguitgaven en een hogere doelmatigheid van zorg en ondersteuning zijn zomaar een aantal voordelen. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een impuls geven aan de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars die aan de slag (willen) gaan om risicogroepen gezond(er) te houden en gezondheidsverschillen te verminderen.

Dit doet VWS onder andere met het digitale loket loketgezondleven.nl/preventie-in-het-zorgstelsel, een preventieteam en een subsidieregeling voor preventiecoalities die bijdraagt aan de samenwerkingskosten.

Lees meer over de activiteiten van het Ministerie van VWS.

Gepubliceerd op: 17-11-2016