Barcode - Cursus

Alcohol en drugs veroorzaken een groot deel van de agressie- en geweldsincidenten en acute gezondheidsproblemen in uitgaanssetings. Barcode leert horecamedewerkers riskant gebruik van alcohol en drugs te voorkomen of te beperken. Deelnemers worden vooral aangesproken op de professionele verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun gasten. Zowel de horeca als het uitgaanspubliek hebben er baat bij dat gastvrijheid hand in hand gaat met gezondheid en veiligheid.  

Doel
Het personeel van uitgaansgelegenheden is na de cursus bereid en in staat een bijdrage te leveren aan het voorkomen van riskant gebruik van alcohol en drugs. Daarnaast kunnen deelnemers na de cursus eventuele negatieve gevolgen voor de gebruiker en diens omgeving beperken. De inhoud van de cursus sluit aan op de inhoud van Sociale Hygiene.

Doelgroep
Barcode is voor alle horecamedewerkers: manager, barman, toiletmedewerker of portier. De betrokkenheid van de horecaondernemer en de manager bij de cursus Barcode is belangrijk: hij is verantwoordelijk voor het alcohol- en drugsbeleid binnen de horecaonderneming. Van belang is dat hij het personeel ondersteunt bij het in praktijk brengen van wat de medewerker tijdens Barcode geleerd heeft.

Integrale aanpak
Barcode draagt bij aan verantwoord alcohol- en drugsbeleid en daarmee aan het bevorderen van veiligheid en gezondheid.

Effectiviteit
In interventiedatabase van Loket gezond Leven is de cursus beoordeeld als theoretische goed onderbouwd.

Kosten en benodigde capaciteit

Voor horeca of gemeente
De adviesprijs voor de 4-uur durende cursus Barcode is € 1.000,-. Omdat de trainers in de meeste gevallen werkzaam zijn bij regionale instellingen voor verslavingszorg, hangen de kosten die worden doorberekend aan de horeca af van productafspraken die gemeenten met deze instellingen hebben gemaakt. Vraag bij de trainers in uw regio na welke afspraken zijn gemaakt en wat de kosten zijn voor uitvoering van de Barcode-cursus.

Voor horecaondernemers

  • wervingsgesprek
  • personeelsleden vier uur vrijmaken voor deelname
  • eigen aanwezigheid bij de cursus

Projectinformatie

Projectmaterialen

Gepubliceerd op: 30-04-2014