Effectieve aanpak van alcohol, drugs en geweld in Zweden

Het STAD (STockholm prevents Alcohol and other Drugs) project is in 1996 ontwikkeld als reactie op de toename van uitgaansgeweld in het centrum van Stockholm. Het doel van STAD was om via een community interventie de uitgaansagressie te reduceren, De kern van STAD is een uitbreiding en een verscherpte handhaving van het alcoholbeleid. STAD richt zich op alle stakeholders die betrokken zijn bij de openbare orde enerzijds en alcoholverstrekking anderzijds. Een werkgroep van de gemeente, politie en de horeca ontwierp het projectplan en bewaakt de uitvoering.

Onderzoek als basis
Onderzoek is de basis van de activiteiten van STAD. De interventies zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in nauwe samenwerking tussen de onderzoekers en praktijk en stakeholders.
De kern van STAD is de consequente inzet van drie componenten:

 1. Training
  Barpersoneel en de portiers in het uitgaanscentrum van Stockholm zijn verplicht een training te volgen. Inhoud van de training: alcoholwetgeving, samenwerking met de politie, conflictmanagement en kennis over alcohol en drugs.
 2. Handhaving
  De politie handhaaft strenger de alcoholwetten en treedt preventiever op zoals het observeren binnen de horecagelegenheden, letten op de drukte en op dronken en minderjarige bezoekers. Waarschuwen waar nodig en repressief waar noodzakelijk (boetes, sluiting van bars, e.d.).
 3. Mobilisatie
  Creëren van een breed publiek draagvlak voor de nieuwe aanpak door het publiek (en vooral de uitgaanders) via de media bewuster te maken van de rol van alcohol bij geweldsdelicten.

Effecten op alcohol gerelateerd geweld
De aanpak heeft geresulteerd in:

 • Een daling van het aantal geweldsmisdrijven
 • Een stijging van de naleving van de leeftijdsgrenzen door alcoholverkopers
 • Een stijging van de naleving van het niet schenken aan dronken klanten

Drugs
Het concept en de methode is door STAD verder ontwikkeld en aangepast in het project “Club Against Drugs”. Doel: druggerelateerde problemen in de horeca en uitgaansgebieden verminderen. 

Sport
In de afgelopen jaren het concept is ook gebruikt bij de preventie van doping in de Zweedse sportscholen en fitnesscentra met het project " 100 % Pure Hard Training "

Meer informatie:

Gepubliceerd op: 05-11-2015