Handreiking gezonde gemeente - thema alcohol

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de vernieuwde Drank- en Horecawet. Het themadeel 'Alcohol" in de Handreiking Gezonde Gemeente is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.

Het themadeel  'Alcohol" van de Handreiking Gezonde Gemeente is samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met STAP, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het RIVM Centrum Gezond Leven. De Handreiking Gezonde Gemeente helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

De handreiking bevat:

  • Algemene informatie over de context, randvoorwaarden en de beleidscyclus van gezondheidsbeleid
  • Vijf themadelen over verschillende gezondheidsterreinen. Naast alcohol zijn dat roken, overgewicht, depressie en seksuele gezondheid
  • Een checklist om de verschillende fasen uit de beleidscyclus te doorlopen.
  • Wijzingen van de DHW plus verwijzing naar meer info en ondersteuning.

Bestelinformatie

Auteur(s) en contactgegevens
Auteurs van het themadeel Alcohol: Rob Bovens (Trimbos-instituut), Marian Gacsbaranyi-Smink (Voedsel en Warenautoriteit), Joost Mulder (STAP), Sandra van Ginneken (STAP).

Gepubliceerd op: 01-06-2014