Voorbeelden lokale alcoholmatigings projecten

Gemeenten hebben een sleutelrol bij de preventie en aanpak van alcoholproblematiek. Het voeren van een goed alcoholmatigingsbeleid in uitgaansgebieden is voor veel gemeenten een uitdaging. 

Onderstaand een overzicht met voorbeelden van alcoholmatigingsprojecten

Gelderland

 • www.nogveiliger.nl 
  Samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten, politie, justitie en zorg in Noord- en Oost- Gelderland. 
 • www.durfnu.info
  Alcoholopvoeding Durf Nu is een regionaal alcoholmatigingsproject van de GGD Regio Nijmegen en Iriszorg in opdracht van 8 samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen.
 • www.frisvalley.nl
  Project Fris Valley van de De gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Nijkerk, Renswoude, Wageningen en Woudenberg. Het project richt zich op het terugdringen van binge-drinken en dronkenschap bij jongeren onder de 24 jaar en voorkomen dat jongeren al ver voor hun zestiende beginnen met drinken.
 • Jeugd en alcohol Arnhem
  Jeugd en alcohol is een gezamenlijk project van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Renkum, Rheden en Rozendaal, om ouders en jongeren bewust te maken van de gevolgen van alcohol en alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan

Drenthe

 • www.maklukzat.nl 
  Onder het motto 'Geen alcohol onder de 16, maklukzat" zet een groot aantal organisaties zich in voor het terugdringen van alcoholgebruik en –misbruik onder jongeren in Drenthe.

Noord Holland

 • www.westfrisland.nl
  De West-Friese gemeenten, organisaties in de preventieve gezondheidszorg, politie Noord-Holland Noord, Openbaar Ministerie en het Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord werken intensief samen in de strijd tegen te jong en overmatig drankgebruik.
 • www.vroegopstap.nl
  Stichting Vroeg Op Stap is een actiegroep die pleit voor vervroegde horeca sluitingstijden van uiterlijk 02:00 uur. Regionaal begonnen in West Friesland
 • www.veiligheidsregio-nhn.nl
  Het veiligheidsregio Noord Holland Noord. Een veiligheidsgebied is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding.
 • www.ggdgooi.nl
  Het project ‘Te vroeg, te vaak, teveel’, Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik van jongeren in Gooi en Vechtstreek, is een samenwerkingsproject van de gemeenten, de GGD, Jellinek preventie en de politie. Er wordt samengewerkt met andere partners zoals Symfora, VWA, scholen, welzijnswerk, sportverenigingen, horeca en supermarkt. 

Zuid Holland

 • www.rotterdam.nl/veilig
  Geeft informatie over hoe de gemeente Rotterdam werkt aan een veilige en leefbare stad.
 • www.verzuipjijjetoekomstzhz.nl
  Zestien gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid willen het alcoholgebruik onder jongeren regionaal aanpakken. Samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de GGD is het programma Verzuip jij je toekomst?!  opgezet.

Brabant

 • www.thinkbeforeyoudrink.nl
  Think before you drink  is een regionale samenwerking om alcoholgebruik onder jongeren in de regio West-Brabant terug te dringen.
 • www.ljnf.nl
  Het project 'Laat je niet flessen': een gezamenlijk project van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant om het alcoholgebruik onder jongeren in de regio terug te dringen.
 • www.watalcoholmetjedoet.nl
  'Alcohol 16min geen goed begin" is een regionaal preventieproject in Noord Brabant over alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar.

Friesland

 • www.nuchterefries.nl
  NuchtereFries.nl is een multimediale communicatiecampagne waarmee jongeren in de regio worden opgezocht en geactiveerd na te denken over hun alcoholgebruik.  

Overijssel

 • www.minderdrankmeerscoren.nl
  Alcoholmatiging jeugd regio IJsselland. Samenwerking van 11 gemeenten van de politieregio IJsselland.  
 • www.happyfris.nl
  Het project Happy Fris: een integrale Twentse aanpak van het probleem jeugd en alcohol.

Utrecht

 • www.nuchter-verstand.nl
  In 2008 is gemeente De Ronde Venen gestart met het project Nuchter Verstand. Het project is een integrale aanpak van het middelengebruik onder jongeren. In 2011 hebben de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater besloten om te gaan samenwerken.

Limburg

 • www.lekkerfriz.nl
  Het project is een regionaal alcoholmatigingsproject in de regio Noord- en Midden Limburg en richt zich op afname van het alcoholgebruik onder de 16 jaar en afname van overmatig alcoholgebruik door jongeren (16-25 jaar)

Zeeland

 • www.laatzenietverzuipen.nl
  De campagne 'Laat ze niet (ver)zuipen!" is een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Indigo preventie, Politie Zeeland en andere maatschappelijke partners om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.
 • www.geheimvango.nl
  Het geheim van Goeree Overflakkee. De vier gemeenten op Goeree Overflakkee hebben in 2004 het initiatief genomen om gezamenlijk het toegenomen alcoholgebruik aan te pakken.

Meer Informatie:

Gepubliceerd op: 30-04-2014