Krachtenbundeling maakt uitvoering DHW gemakkelijker

Voor de uitvoering van de DHW moeten gemeenten partnerschappen sluiten met alle relevante partijen. Zoals de horecasector, het onderwijs, sportclubs en natuurlijk de jongeren zelf en hun ouders. Het Zweedse model, zoals dat in Stockholm werd uitgevoerd, kan daarbij inspiratie bieden stellen Imke Hermans en Hans van Waes in een  artikel in Secondant (juli 2015)

De aanpak van alcoholmisbruik onder jongeren vereist een op maat gesneden aanpak in het complexe krachtenveld waarin gemeenten zich bevinden. Er zijn veel partijen bij het vraagstuk betrokken. Daardoor ligt het gevaar van versnippering van beleid en aanpak op de loer. Om dat te voorkomen, is samenwerking binnen gemeenten van verschillende beleidsvelden raadzaam.

Aanbevelingen

Gemeenten en hun partners kunnen via een samenhangend preventiebeleid vat krijgen op ongewenst alcoholgebruik en -misbruik. De auteurs bieden in het artikel zeven aanbevelingen om te komen van beleid naar uitvoering:

  1. In beeld brengen partnernetwerk.
  2. Onder regie van de gemeente een strategie kiezen.
  3. Continuïteit in uitvoering.
  4. Goede informatieverzameling en -deling.
  5. Uitspreken van een gezamenlijk belang.
  6. Gestructureerde en heldere communicatie;
  7. Kerngedachte achter een effectief preventie- en handhavingsplan: 'Samen sta je sterk'.

Het belang van goede samenwerking illustreren Hermans en Waes aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Hulst en Zweden.

Zie ook Effectieve aanpak van alcohol, drugs en geweld in Zweden

Bron: Het CCV
Gepubliceerd op: 03-08-2015