Lokale handhaving van wetgeving rondom dronkenschap

Lokale handhaving van wetgeving rondom dronkenschap in en rondom de horeca: een verkennend onderzoek naar handvatten voor toezichthouders

In het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten is de leeftijdsgrens voor alcohol een belangrijk speerpunt van het lokale preventie- en handhavingsbeleid, en met succes. Onderzoek laat zien dat Nederlandse jongeren op steeds latere leeftijd beginnen met drinken. Als jongeren echter eenmaal drinken, dan drinken ze onverminderd veel. Het is dan ook niet vreemd dat het terugdringen van overmatig alcoholgebruik eveneens een speerpunt is van veel gemeenten. De handhaving van dronkenschap blijft echter tot op heden veelal achterwege, zeker wanneer je het afzet tegen de gemeentelijke inzet op de handhaving van de leeftijdsgrens.

Waarom blijft de handhaving achterwege?
Onderzoekscijfers laten zien dat jongeren onverminderd veel drinken en ook in het uitgaansleven zijn elk weekend dronken mensen te vinden. Oftewel, genoeg redenen om hierop in te zetten. De handhaving van dronkenschap is echter niet zo eenvoudig, zo laat dit onderzoek zien:

  • Er bestaat geen eenduidige definitie van dronkenschap
  • Gemeenten hebben een beperkte toezichtcapaciteit
  • Dronken mensen kunnen zich agressief gedragen richting toezichthouders

Handvatten voor toezichthouders
Op basis van wetenschappelijke literatuur over dronkenschap, jurisprudentie van wetsartikelen die betrekking hebben op dronkenschap en internationale handhavingsvoorbeelden zijn handvatten geformuleerd voor het handhaven van dronkenschap, met name in en rondom de horeca. De handvatten bestaan uit relevante wetteksten, kenmerken om dronkenschap te herkennen en tips voor het verzamelen van sterke bewijslast. Deze zijn samengevat in het infosheet en verder onderbouwd in het onderzoeksrapport.

Toepassing van de handvatten
Onderzoeken naar de naleving van het verbod op doorschenken (art. 252 WvSr) en het verbod om de aanwezigheid van dronken bezoekers toe te staan, laten zien dat medewerkers van horecagelegenheden niet altijd op de hoogte zijn van deze wetgeving of niet exact weten wanneer en hoe ze hiermee om moeten gaan. Naast het inzetten op handhaving, is het dus ook raadzaam om de horeca te informeren en te ondersteunen bij de naleving van de wettelijke bepalingen rondom dronkenschap. Toezichthouders kunnen hierin een belangrijke, preventieve rol spelen.

NB. De handvatten in het infosheet vormen niet een volledig stappenplan. Om tot een sluitend Proces Verbaal te komen dienen de richtlijnen uit de opleiding gevolgd te worden. Het infosheet beschrijft aanvullende handvatten die o.a. kunnen bijdragen aan een sterkere bewijslast.

Documenten:

Contact:
Jeroen de Greeff  MSc  -  jgreeff@trimbos.nl

Gepubliceerd op: 08-02-2016