Naleving en Handhaving DHW: De belangrijkste uitdagingen voor gemeenten

Factsheet met een overzicht van de belangrijkste onderzoeken in het kader van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW) die in de periode van 2010 t/m 2015 zijn verricht.

De focus ligt hierbij op de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en het tegengaan van dronkenschap, twee kernbegrippen in de DHW. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden de belangrijkste uitdagingen voor gemeentelijk beleid beschreven. Deze uitdagingen worden voorzien van praktische tips voor gemeenten waarmee het effect van het preventie- en handhavingsplan kan worden verhoogd.

Download de factsheet:

Zie ook:

Gepubliceerd op: 01-05-2016