STAD in Europe (SiE)

Nieuw bij het Trimbos-instituut is het STAD in Europe project (SiE).  SiE is gebaseerd op het succesvolle Zweedse STAD-project (STockholm prevents Alcohol and other Drugs). Deze is 1996 ontwikkeld als reactie op de toename van uitgaansgeweld in het centrum van Stockholm. Het doel van STAD was en is om via een community interventie de uitgaansagressie te reduceren. De kern van STAD is een uitbreiding en een verscherpte handhaving van het alcoholbeleid. Het richt zich op alle stakeholders die betrokken zijn bij de openbare orde enerzijds en alcoholverstrekking anderzijds. Een werkgroep van de gemeente, politie en de horeca ontwierp het projectplan en bewaakt de uitvoering.

Het SiE project heeft als doel om excessief alcoholgebruik aan te pakken met behulp van de belangrijkste componenten van STAD:

  1. Mobilisatie: creëren van een breed publiek draagvlak voor de nieuwe aanpak door het publiek (en vooral de uitgaanders) bewuster te maken van de rol van alcohol bij geweldsdelicten.
  2. Training verantwoord alcohol schenken
  3. Handhaving en naleving

SiE is een samenwerking van 7 Europese landen die allemaal de STAD werkwijze gaan toepassen in hun eigen land. In 4 verschillende settings (horeca, festivals, openbare plaatsen en thuis) wordt STAD in een herontworpen wijze getest in de komende 3 jaar. In Nederland wordt de SiE pilot uitgevoerd in de gemeente Rotterdam.

Meer informatie

 

Gepubliceerd op: 14-02-2017