Team Handhaving, wie zijn ze en wat doen ze?

In de gemeente Den Helder is het team Handhaving onderdeel van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Het team bestaat uit een aantal handhavers en toezichthouders. Zij controleren of de burgers, bezoekers en ondernemers van Den Helder zich aan verschillende regels houden. Dit doen zij op uiteenlopende manieren: dagelijkse patrouilles voor de controle van bijvoorbeeld parkeervergunningen en geplande controles, waarbij zij bijvoorbeeld kijken of milieuregels nageleefd worden. Of controle op de naleving en handhaving van de DHW. Ook gaan zij op pad wanneer zij een bepaalde melding krijgen vanuit de wijk of van een bewoner. Handhavers zijn meestal te herkennen aan hun uniform. Zo niet, dan hebben zij altijd legitimatie bij zich.
Op de stadsnieuwspagina van de gemeente Den Helder worden via een aantal artikelen een tipje van de sluier van het werk van de handhavers en toezichthouders op.

In de editie van 30 augustus het verhaal van Bas Jacobs. Als handhaver houdt hij namens de gemeente Den Helder in de gaten of zowel bezoekers als alcoholverstrekkers zoals cafés, slijterijen,
supermarkten en sportkantines, zich houden aan de regels van de Drank- en Horecawet. Want: geen 18, geen alcohol. Den Helder neemt die wetgeving serieus.

Lees het volledige artikel: Stadsnieuws Den Helder - editie 30 augustus 2015 (pdf-blz 2)

Gepubliceerd op: 22-09-2015