Halt-straf Alcohol

Door het gebruik van alcohol of drugs vervagen grenzen en veroorzaken jongeren soms overlast. Denk aan geluidshinder voor de buurt, kleine vernielingen of uitgaansgeweld. Ook kunnen jongeren agressief gedrag vertonen.  De Halt-straf Alcohol is een interventie gericht op jongeren die zich onder invloed van alcohol schuldig maken aan overlastgevend gedrag. Te zware overtredingen, zoals fysiek geweld of bedreigingen, komen niet in aanmerking voor de Halt-straf, maar worden direct doorgestuurd naar het OM.

Doel
Bieden van een alternatief straftraject gericht op het voorkomen van herhaling.

Doelgroep

  • Jongeren van 12 tot 18 jaar die zich schuldig maken aan overlast, vernieling, openbare dronkenschap of aan alcoholgebruik op plaatsen waar dit door de gemeente in de plaatselijke regelgeving (APV) verboden is.
  • Ouders van jongeren in een Halt-traject. De ouders krijgen informatie over alcoholgebruik bij jongeren en worden zich bewust van hun taak als opvoeder op dit terrein.

Integrale aanpak

  • Halt heeft een speciale Halt-straf voor jongeren die zijn aangehouden voor het plegen van een strafbaar feit veroorzaakt door overmatig drankgebruik.
  • Zij volgen een alternatief straftraject waarin zij hun excuses moeten aanbieden aan het slachtoffer en eventuele schade moeten vergoeden. Een onderdeel van de straf is een leertraject bij een instelling voor verslavingszorg, waarin hij of zij gedwongen wordt om na te denken over het eigen gedrag en de gevolgen hiervan.
  • Ouders worden intensief betrokken bij de Halt-straf. Als een jongere de Halt-straf naar behoren afrondt, komt hij niet in aanraking met Justitie. Jongeren voorkomen op deze manier een justitiële aantekening.
  • Bij de Halt-straf Alcohol snijdt het mes bij uitstek aan twee kanten: veiligheid en gezondheid. De inzet is enerzijds gericht op het alcoholgebruik en anderzijds op het opdraaien voor de consequenties van overlastgevend gedrag. 
  • Verschillende partijen uit veiligheids- en gezondheidshoek werken samen bij deze aanpak: gemeente, politie, Halt, OM, instellingen voor verslavingszorg.

Meer informatie

Gepubliceerd op: 30-04-2014