Hoe ver zijn gemeenten met het Preventie en handhavingsplan DHW?

Gemeenten moeten in het kader van de Drank- en Horecawet (DHW) vóór 1 juli 2014 beschikken over een door de gemeenteraad vastgesteld Preventie- en Handhavingsplan. Het Trimbos-instituut vroeg zich af hoe gemeenten deze taak oppakken en voerde in februari 2014 een quickscan uit onder 25 gemeenten. De resultaten zijn beschreven in een factsheet.

Het lijkt er op dat gemeenten aardig op weg zijn met de plannen. De meeste verwachten het op tijd te kunnen leveren en ook wordt er op dit dossier meer dan voorheen samengewerkt door verschillende gemeentelijke afdelingen. Ook met partijen als de horeca, de GGD en verslavingszorg wordt samengewerkt. Gemeenten richten zich met de plannen vooral op het verbeteren van de naleving van de DHW door verstrekkers. In een derde van de ondervraagde gemeenten gebruikt men het model Preventie- en Handhavingsplan dat het Trimbos-instituut maakte. 

Bestelinformatie

 Laatst bijgewerkt 13 maart 2014

Gepubliceerd op: 30-04-2014