Model Preventie & Handhavingsplan 3.0

Met de wijzigingen in de Drank- en Horecawet en de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop naar 18 jaar, per 1 januari 2014, kwam voor de gemeenten ook de verplichting een preventie- en handhavingsplan vast te stellen. 

Het Trimbos-instituut heeft een Model Preventie- en Handhavingsplan opgesteld. Deze 3.0 versie is een bijgewerkte versie. De blauw gekleurde tekst is gewijzigd danwel toegevoegd ten opzichte van de versie 2.0 uit 2014

Download het Model Preventie- en handhavingsplan 3.0 (Pdf) / Wordversie 3.0 

Wat kan het Trimbos-instituut voor u betekenen?

De meeste gemeenten hebben inmiddels een Preventie- en Handhavingsplan vastgesteld. Het Trimbos-instituut kan u helpen bij de evaluatie en het bijstellen van uw Preventie- en Handhavingsplan.

Heeft u nog geen Preventie- en Handhavingsplan alcohol opgesteld? Of moet u uw huidige plan binnenkort evalueren, herijken of integreren met plannen van andere beleidsterreinen? Dan is de Scanner Preventie- en Handhavingsplan hiervoor een handig instrument. De Scanner is speciaal ontwikkeld voor gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen alcohol. De Scanner verkent de problemen in de lokale situatie, geeft concrete aanknopingspunten voor beleid en evalueert de doelstellingen en activiteiten van uw gemeente. Door middel van een slimme combinatie van bestaande onderzoeksmethoden brengt het snel maar doeltreffend de lokale situatie en oplossingsrichtingen voor u beeld. Meer informatie zie Scanner Preventie- en Handhavingsplan

Meer informatie? Neem u dan contact op via 030 - 2995 490 of mail naar  lokaal@trimbos.nl

Gepubliceerd op: 26-10-2015