De Scanner Preventie- en Handhavingsplan

Heeft u nog geen Preventie- en Handhavingsplan alcohol opgesteld? Of moet u uw huidige plan binnenkort evalueren, herijken of integreren met plannen van andere beleidsterreinen? De Scanner is hiervoor een handig instrument.

De Scanner is een beleidsinstrument dat in 2008 is ontwikkeld door het Trimbos-instituut om zicht te krijgen op problemen rond middelengebruik in het uitgaansleven. De methodiek is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde ‘RAR’ - Rapid Assessment and Response - benadering. In 2014 is een nieuwe versie van de Scanner ontwikkeld, speciaal voor gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen alcohol. De Scanner verkent de problemen in de lokale situatie, geeft concrete aanknopingspunten voor beleid en evalueert de doelstellingen en activiteiten van uw gemeente. Door middel van een slimme combinatie van bestaande onderzoeksmethoden brengt het snel maar doeltreffend de lokale situatie en oplossingsrichtingen voor u beeld.

Wat levert de Scanner voor u op?

  • Inzicht in de (al dan niet aanwezige) lokale middelenproblematiek. Waaronder naleving van de leeftijdsgrens aan de hand van mysteryshoppers.
  • Een ‘up to date’ Preventie- en Handhavingsplan.
  • Een impuls aan de integrale beleidsontwikkeling binnen uw gemeente en/of regio.
  • Professionele ondersteuning bij uw lokale beleid.

Meer informatie:

Download Factsheet Scanner Preventie- & Handhavingsplan
Of neem contact op met drs Joost Mulder, 030-2959490 of mail naar lokaal@trimbos.nl

Gepubliceerd op: 01-06-2015