Preventie- en handhavingsplan- drie verhalen uit de praktijk

Aanleiding
Sinds 1 juli 2014 moeten alle Nederlandse gemeenten een preventie- en handhavingsplan (PenH-plan) hebben waarin zij vastleggen hoe zij preventie van alcoholgebruik en handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) vormgeven. Artikel 43a van de DHW omschrijft de minimale eisen waaraan het preventie- en handhavingsplan moet voldoen. Het plan moet door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Behoefte aan voorbeelden
STAP deed in opdracht van het ministerie van VWS vlak na 1 juli 2014 een inventariserend onderzoek naar hoever gemeenten op dat moment waren met hun PenH-plan van dat moment. Daaruit bleek onder meer dat gemeenten geïnteresseerd zijn in voorbeelden van hoe andere gemeenten preventie en handhaving inzetten om de naleving van de DHW te vergroten.

Drie casussen
Bovenstaande was voor het Trimbos-instituut aanleiding een praktijksheet te maken. Er is een drietal gemeenten geïnterviewd over hun PenH-plan. Het doel is van dichtbij te laten zien hoe de plannen in de praktijk tot stand zijn gekomen en hoe de eerste ervaringen op uitvoeringsvlak er uit zien. De geïnterviewde gemeenten zijn Heerenveen, Binnenmaas en Geldrop-Mierlo. De interviews zijn uitgewerkt in drie casusbeschrijvingen. De praktijksheet wordt afgesloten met een nabeschouwing op de laatste pagina.

Meer informatie

 1. Preventie- en handhavingsplan Geldrop-Mierlo
  Drank-en horecabeleid. 2014-2018
  Handhavingsbeleidsplan 'Samen Handhaven werkt' 2012
  Handhavingsprogramma 2015 'Samen Handhaven werkt'
 2. Preventie- en handhavingsplan Binnenmaas
  Preventie- en Handhavingsplan Hoeksche Waard - 2014-1018
 3. Preventie- en handhavingsplan Heerenveen
  Jeugd- en alcoholbeleid 2014 – 2017 “Wijn en bier voor je 18e niet hier!”
Gepubliceerd op: 08-12-2014