Alcohol, drugs en agressie. Training voor BOA's: omgaan met personen onder invloed

Deze training is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) die in hun werk geconfronteerd worden met mensen die onder invloed zijn van alcohol en drugs. Te denken valt aan BOA’s die toezicht houden op de naleving van de Drank- en Horecawet, het lokale coffeeshopbeleid of die werkzaam zijn in uitgaansgebieden, bij evenementen en op hangplekken.

De training geeft BOA’s handvatten om mensen onder invloed van drugs en/of alcohol te herkennen en op basis daarvan te handelen. Hierdoor zal de kans op escalatie afnemen. De training heeft de volgende inhoud:

  • kennis over soorten drugs en de effecten op korte en lange termijn (agressie, gezondheid, etc.)
  • kennis over de interactie tussen gebruiker, het middel en de omgeving.
  • vaardigheid in het signaleren van middelengebruik
  • omgaan met personen onder invloed
  • het signaleren van en optreden bij een opwindingsdelier

Op aanvraag is een aangepaste training beschikbaar voor andere veiligheidsprofessionals, zoals politie, private beveiligers, portiers, etc.

Bron: Trimbos-instituut voor meer informatie
Gepubliceerd op: 02-01-2018