Drank- en Horecawet voor beleidsadviseurs (GGD)

De Drank- en Horecawet (DHW) is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in het gemeentelijke alcoholbeleid. Van gemeenten wordt verwacht dat ze de handhaving van de DHW combineren met het gezondheidsbeleid in een preventie- en handhavingsplan. Het Trimbos-instituut heeft daarom i.s.m. het Expertisecentrum Handhaving DHW en GGD GHOR Nederland een nieuwe (tweedaagse) training ontwikkeld die beleidsadviseurs handvatten geeft voor het leggen van verbindingen tussen preventie en handhaving in het gemeentelijke alcoholbeleid. Doelgroep van de training op 19 en 20 mei 2016  is primair de GGD, maar ook andere professionals kunnen hun interesse kenbaar maken via trainingsbureau@trimbos.nl

Gepubliceerd op: 11-02-2016