Zomersessie: Actualiteitencollege Alcohol

Op woensdag 11 juli 2018 praat het Expertisecentrum Alcohol u bij. Er is steeds meer kennis over de schadelijkheid van alcohol. Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik zal dan ook deel gaan uitmaken van het Nationaal Preventieakkoord dat later deze zomer gepresenteerd zal worden. Dit vraagt om actuele kennis over alcohol bij beleidsmedewerkers en professionals in de preventie en gezondheidzorg. Helaas is de berichtgeving in de media over onderzoek naar alcoholschade niet altijd even eenduidig. Het Expertisecentrum Alcohol is door het Trimbos-instituut opgericht om wetenschappelijke kennis over alcohol toegankelijk te maken voor professionals. In dit college licht het Expertisecentrum Alcohol de actuele stand van zaken in de wetenschap toe en wordt nader ingegaan op veelvoorkomende misverstanden.

Bron: Informatie en aanmelding op trimbos.nl
Gepubliceerd op: 21-06-2018