CAMPAGNE NIX18

Met de campagne NIX18 wil het Ministerie van VWS de sociale norm versterken 'dat het normaal is als je voor je 18e niet drinkt en niet rookt'.

Het Trimbos-instituut ondersteunt lokaal/regionaal werkende professionals van GGD, verslavingszorg en projectleiders alcoholmatiging of beleidsmedewerkers van gemeenten met een website, toolkitmiddelen en op verzoek een advies-op-maat of assistentie ter plekke om aandacht voor de campagne te bevorderen en aan te sluiten met lokale/regionale initiatieven.

> Direct naar de site voor professionals: www.naar18jaar.nl  (Trimbos-instituut)

> Direct naar de campagnesite voor algemeen publiek:  www.nix18.nl