Scanner Lokaal Drugsbeleid

Wilt u weten hoe u preventie van drugsgebruik in uw gemeente kunt vormgeven? Is het lokale coffeeshopbeleid aan herijking toe? Zijn er signalen van drugsgebruik onder specifieke groepen die u wilt onderzoeken? De Scanner geeft u op een zorgvuldige en wetenschappelijk verantwoorde wijze de informatie die u nodig heeft.

> Wat is de Scanner?

De Scanner Lokaal Drugsbeleid is een onderzoeksinstrument, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde RAR – Rapid Assessment and Response – aanpak. Op een systematische manier analyseert de Scanner de stand van het lokale drugsvraagstukken en brengt oplossingen en samenwerkingspartners in beeld. 

> Wat levert de Scanner op?

 • Overzicht van de lokale stand van zaken
 • Inzicht in specifieke problemen
 • Oplossingsrichtingen
 • Mobilisatie van netwerkpartners
 • Draagvlak voor beleid

> Hoe werkt de Scanner?      

De Scanner Lokaal Drugsbeleid wordt altijd op maat ingezet, rekening houdend met lokale vraagstukken. De analyse gebeurt op basis van een of meer van de volgende onderzoeksinstrumenten:

 • Deskresearch lokale data
 • Interviews met relevante netwerkpartners
 • Observaties en enquêtes
 • Regionaal draagvlakonderzoek
 • Verklarende evaluatie naar de werkzame beleidselementen
 • Beleidsadvies

> Uitvoering Scanner samen met lokale partners

Het Trimbos-instituut zoekt voor de uitvoering van de Scanner samenwerking met lokale partijen als de GGD en de instelling voor verslavingszorg. Zowel voor het onderzoek als voor het draagvlak van de eventueel te nemen maatregelen en de continuïteit is deze samenwerking cruciaal.

> Wat biedt het Trimbos-instituut?

 • Het Trimbos-instituut combineert ervaring met het uitvoeren van de Scanner met gevoel voor het lokale krachtenveld en is daardoor een deskundige procesbegeleider.
 • Het Trimbos-instituut is bedreven in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek en kan de uitvoering van de Scanner geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen.
 • Het Trimbos-instituut kan als onafhankelijke partij bijdragen aan een zo objectief mogelijke evaluatie. Het draagvlak voor de uitkomsten en de beleidsadviezen wordt daarmee vergroot.

> Interesse in de Scanner?

Wanneer u zich afvraagt of de Scanner iets voor u is:

 • Neem voor vragen of een oriënterend gesprek contact op met Jeroen de Greeff via lokaal@trimbos.nl of telefoonnummer 030 2959 427.
 • In een oriënterend gesprek stellen we de lokale vraag vast en bespreken we het plan van aanpak
 • U krijgt een vrijblijvende een offerte van het Trimbos-instituut

Download de flyer (pdf)

Er is ook een Scanner Lokaal Alcoholbeleid

Gepubliceerd op: 23-05-2017