Stappen met ouders - handreiking voor een informatieve kroegentocht

In sommige gemeenten worden kroegentochten voor ouders georganiseerd. Ouders krijgen op de locatie waar hun kind uitgaat informatie over thema’s die aan uitgaan gerelateerd zijn, zoals alcoholgebruik en veilig weer thuis komen. Bij de organisatie van zo'n kroegentocht zijn verschillende partijen betrokken: gemeente, de Instelling voor Verslavingszorg of GGD, maar ook politie, horecaondernemers, portiers en hulpdiensten. Door de bijzondere locatie hopen de organisatoren meer ouders te bereiken dan met een ouderavond op school.

Het Trimbos-instituut beschreef op basis van een praktijkinventarisatie hoe een stappen met ouders-interventie er idealiter zou kunnen uitzien en deed een theoretische verkenning naar de mogelijke effectiviteit van een dergelijke interventie. Belangrijke voorwaarde is dat de interventie deel uitmaakt van een breder beleid rond alcoholmatiging en veilig uitgaan.

Bron: Stappen met Ouders - Een educatieve interventie over uitgaansopvoeding Gepubliceerd op: 06-01-2016