GGD-en op weg naar een rookvrije generatie

Rokers worden ondersteund bij het stoppen en 80 procent van de rokers wil stoppen. Zorgverleners en ondersteuners zoals sociale wijkteams kunnen mensen helpen bij deze wens. De zorg moet makkelijk vindbaar en toegankelijk zijn. Samenhangend gemeentelijk beleid is van belang, bijvoorbeeld door gezondheid te integreren in minimabeleid en sportbeleid, zoals stimuleren van gezonde sportkantine (voeding, alcohol en roken). GGD’en gaan samenwerken met zorginstellingen en zorgverleners om stopondersteuning te verspreiden in alle zorglocaties, en als er onvoldoende stopondersteuning in de regio wordt aangeboden zal de GGD zorgen voor meer aanbod, eventueel door zelf gecontracteerd te worden door de zorgverzekeraar

Lees het Actieplan 2017-2020 - GGD-en op weg naar een rookvrije generatie (GGD-GHOR)

Gepubliceerd op: 12-01-2017