Tabaks- en rookwarenwet

Er zijn verschillende wetten van kracht rond tabak en roken. De belangrijkste is de Tabaks- en rookwarenwet. Deze wet heeft tot doel het tabaksgebruik te beperken en niet-rokers te beschermen. De Tabaks- en rookwarenwet kent bepalingen over onder andere producteisen, verplichte waarschuwingen op de verpakking, verkoopbeperkingen (verkooppunten, leeftijdsgrens), rookverboden en reclame. Ook over elektronische dampwaar (e-sigaretten) zijn bepalingen opgenomen.

Leeftijdgrens
Jongeren onder de 18 mogen geen sigaretten en shag kopen. Sinds 2017 geldt dit ook voor elektronische dampwaar (e-sigaretten).

Naast de Tabaks- en rookwarenwet gelden nog enkele andere wetten. De Wet op de accijns is belangrijk omdat de prijs van rookwaren een belangrijke manier is het gebruik te reguleren en gezondheid te bevorderen.

Ook internationaal zijn er afspraken gemaakt, namelijk in het FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), of in het Nederlands: het WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. In het FCTC is onder meer vastgelegd dat overheden niet mogen samenwerken met de tabaksindustrie. Het FCTC is door 180 landen, waaronder Nederland, ondertekend.

Lees meer:

Tabaks- en rookwarenwet 

www.rokeninfo.nl/professionals/wetbeleid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/05/kamerbrief-over-tabak-en-rookwaren

Gepubliceerd op: 22-07-2014