Strengere regels voor horecabedrijven die dance events organiseren

In 2015 is het 'Amsterdams beleidskader dance events; over drugs, gezondheid en veiligheid' vastgesteld. Deze regels richten zich primair op dance events die gehouden worden op basis van evenementenvergunningen. Vergelijkbare feesten worden echter ook gehouden in horecabedrijven binnen de reguliere uitoefening van het bedrijf. Dit brengt dezelfde gezondheids- en veiligheidsrisico's omtrent middelengebruik met zich mee. Met het oog op het aankomende Amsterdam Dance Event, dat van 18 tot 22 oktober plaatsvindt, heeft de gemeente het besluit vastgesteld teneinde de bezoekers van dance events binnen de reguliere horeca te beschermen. Hiermee streeft de gemeente Amsterdam naar een zo veilig en gezond mogelijk uitgaansleven.

Bron: Welke strengere regels op bhbw.nl Gepubliceerd op: 31-07-2017