Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt gemeenten, horecaondernemers en politie samen de veiligheid in een uitgaansgebied te verbeteren. In zes stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd en uitgevoerd. KVU zorgt hierbij voor structuur en maakt inzichtelijk welke inspanningen er nodig zijn.

Wie werken samen
De KVU is geschikt voor elk uitgaansgebied. De samenwerking tussen  lokale partijen, zoals de gemeente, politie, horeca en Openbaar Ministerie (OM ) en natuurlijk het uitgaanspubliek. Naast deze partijen kan gedacht worden aan de brandweer, de GGD, het lokale jongerenwerk, bureau HALT, verhuurders van horecagelegenheden en particuliere beveiligingsbedrijven.

Gemeenten en/of regio’s
Sinds de invoering van de KVU in Nederland (2003) telt Nederland 79 geregistreerde KVU-gebieden verspreid over het land.

Kosten en benodigde capaciteit
Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van KVU. De kosten die gemaakt worden om maatregelen uit te voeren, bepalen de samenwerkende partijen samen. De capaciteit die nodig is om het KVU uit te voeren is menskracht en mandaad.

E-Learning

Bekijk ook de CCV e-learning Veilig Uitgaan

Meer informatie

 

Gepubliceerd op: 30-04-2014