Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs

De Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs is een instrument om de aard en omvang van het lokale middelengebruik en de daarmee samenhangende (veiligheids)problemen in kaart te brengen.  Het levert relatief snel en goedkoop concrete aanknopingspunten voor beleid en interventies en kan de basis zijn voor gerichte preventie in het uitgaanscircuit. 

Het uitvoeren van de Scanner draagt daarnaast bij aan het meetbaar maken van doelstellingen en resultaten van lokale projecten. Met de Scanner kan de beginsituatie bepaald worden. Door herhaling van het onderzoek op een later tijdstip komen eventuele veranderingen in beeld. De Scanner kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door de GGD en/of het Trimbos-instituut.

Download

Gepubliceerd op: 30-04-2014