De juiste snaar - omgaan met mensen onder invloed

Professionals met een publieke taak (politie, ambulancemedewerkers, BOA's) krijgen te maken met mensen onder invloed van alcohol en drugs. In uitgaanssettings is de kans daarop groter. Personen en groepen onder invloed zijn vaker betrokken bij overlast, agressie en geweld en reageren vaak anders dan normaal. Over het omgaan met mensen onder invloed was nog niet veel bekend.

Doel
Centrale vraagstelling in het onderzoek was dan ook:

 • hoe beinvloedt gebruik van alcohol en/of drugs het gedrag van personen?
 • hoe zouden professionals met een publieke taak hiermee om kunnen gaan?

Resultaten
Een aantal van de belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn: 

 • Alleen de middelen alcohol, amfetamine en cocaïne faciliteren, vanwege hun werking op de hersenen, agressief en gewelddadig gedrag. Ze verklaren het niet. Geweld is het resultaat van een interactie tussen middel, persoon en omgeving. Een uitzondering daarop is het opwindingsdelier. Hierbij kan onder andere door middelengebruik extreme en ongerichte agressie ontstaan.
 • Professionals met een publieke taak kunnen middelengebruik in de meeste gevallen niet met zekerheid vaststellen. Bovendien kan 'opvallend" gedrag ook andere oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een psychose.
 • Er zijn vrijwel geen bewezen effectieve methoden voor het omgaan met agressie onder invloed. Een uitzondering daarop is de aanpak van het opwindingsdelier. Hoe men met het opwindingsdelier om moet gaan, is bij professionals met een publieke taak die te maken krijgen met mensen onder invloed echter onvoldoende bekend.
 • Het huidige handelen en de bejegeningstrategieën bij agressie onder invloed worden bepaald door ervaring, algemene bejegeningstrategieën, beperkte kennis van middelengebruik en de houding en oordelen ten aanzien van (excessief) middelengebruik. Professionals met een publieke taak kunnen beter worden voorbereid op het omgaan met personen die onder invloed zijn van alcohol en drugs.
 • Het verdient de aanbeveling om de bevindingen uit het onderzoek (werking en herkenning van middelen en hoe daarmee om te gaan: bejegening) te vertalen naar de praktijk en naar opleidingen en trainingen voor werknemers met een publieke taak.

Bestelinformatie

 • Titel: De juiste snaar - Professionals met een publieke taak en de omgang met overlast, agressie en geweld als gevolg van alcohol- en /of drugsgebruik
 • Auteurs: H. Ferwerda, N. van Hasselt, T. van Ham, L. Voorham
 • In opdracht van: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Wetenschappelijk onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Uitgave: WODC, Den Haag 2012 (ism Trimbos-instituut en Bureau Beke)
 • Verkrijgbaarheid: webwinkel Trimbos.nl

Zie ook:

Gepubliceerd op: 24-07-2014