Factsheet Geweld onder invloed beinvloeden

Gebruik van alcohol en/of drugs wordt bij het ontstaan van agressie en geweld gezien als een belangrijke risicofactor. 

Doel
Deze facsheet geeft op basis van het rapport De Juiste Snaar inzicht in de beschikbare kennis over dit onderwerp.

Doelgroep
Het onderzoek is relevant voor mensen met een publieke taak, hun leidinggevenden en voor beleidsmakers.

Meer kennis over (de-escalerende) omgang met individuen of groepen mensen onder invloed zal primair bijdragen aan de veiligheid in uitgaansgebieden. Daarnaast kan gezondheidswinst behaald worden door een verbeterde sfeer en afname van het aantal verwondingen. Tevens neemt de psychische belasting voor werknemers met een publieke taak af.

Bestelinformatie

  • Titel: Geweld onder invloed beïnvloeden
  • Auteurs: Lotte Voorham en Ninette van Hasselt
  • Uitgave: © Trimbos-instituut
  • Verkrijgbaarheid: download de pdf
Gepubliceerd op: 30-04-2014